Pinacotecas

  • Fundación Joan de Serrallonga (Barcelona- España)
  • Colección Raymond Well (Madrid- España)
  • Universidad West Virginia (E.E.U.U.)
  • Fondo de Arte Washington University Saint Louis (Missouri-E.E.U.U.)
  • The Work Space Collection (N.Y. – E.E.U.U.)
  • Arthur Danzinger Gallery Collection (E.E.U.U.)
  • MEAM Museo Europeo de Arte Moderno (Barcelona)
  • Museo de Bellas Artes de Oviedo